Tyto webové stránky používají soubory cookies, které nám pomáhají zlepšovat naše služby, personalizovat reklamy a analyzovat návštěvnost. Používáním našich stránek s tímto souhlasíte.
Více informací

Hlavní nabídka

Hledat nemovitost:
Zobrazit všechny nemovitosti

Nemovitost si chci:

Zvolte typ nemovitosti:

Cena do:

CZK

Náš způsob práce

Jak postupujeme při realializaci prodeje nebo pronájmu nemovitostí.

První kontakt klienta s realitní kanceláří směřuje k vyjasnění podmínek prodeje nemovitosti. Pro vysvětlení je nutno uvést, co takové profesionální  zprostředkování skutečně obnáší a co musíme dodržovat podle zákona o realitním zprostředkování č. 39/2020 Sb.

Po již zmiňovaném úvodním rozhovoru s klientem, následuje odborné seznámení se s nemovitostí přímo na místě. Při tom je pořizována fotodokumentace, videozáznam, nákresy, je vyhodnocováno okolí z mnoha komerčně důležitých hledisek. Pořízené informace se následně zpracovávají jako podklad pro elektronické zpracování a pro reprezentativní expozé. Současně je zpracován další plán postupu, ve kterém musí být bezchybně rozhodnuto o způsobu veřejné prezentace nemovitosti, o krocích potřebných k perfektnímu právnímu ošetření zakázky a v neposlední řadě musí být zváženy daňové aspekty obchodního případu. Dále se provádí vyhledání poptávek v databázi firmy a na základě toho se oslovují potencionální zákazníci. Je prováděna rozsáhlá inzerce. Náklady se zde pohybují v desetitisících a hradí je plně realitní kancelář bez ohledu na výsledek. 

Na základě této inzerce a dále pak na základě osobních kontaktů zkušeného makléře, jsou zahájena jednání o prodeji či nájmu s konkrétními zájemci. K těmto jednáním realitní kancelář poskytuje veškerý právní, administrativní a případně tlumočnický servis. V pozitivním případě vedou tato jednání k podpisu kupní nebo nájemní smlouvy. Teprve v tomto okamžiku vzniká realitní kanceláři nárok na provizi. Myslím, že z uvedeného přesvědčivě vyplývá, že zprostředkování je nejen prací  plnohodnotnou, ale i po všech stránkách náročnou a zodpovědnou.

Zcela objektivně je nutno poznamenat, že realitní kancelář vyvine shora uvedené stoprocentní úsilí pouze u zakázky, kterou má smluvně zajištěnou. Je tomu tak proto, že vše, co je zde uvedeno, stojí mnoho sil a prostředků. Důležitým aspektem je i solidnost přístupu k zájemci o nemovitost. Vždyť zájemce o nemovitost je často nucen si zpracovávat ekonomické rozvahy, zahajovat jednání s bankami a to vše potřebuje dělat s vědomím, že o osudu jím požadované nemovitosti bude včas informován. 

Všechny významné realitní kanceláře o sobě vědí a často spolu úzce spolupracují. Každý zkušený makléř věnuje velkou pozornost zveřejňovaným nabídkám ostatních realitních kanceláří. Pokud má vhodného zákazníka k dipozici jiná firma, než  která nemovitost nabízí, domlouvá se neprodleně kooperace. Na obchodním případu to nic nemění a ani to nemá vliv na výši provize. 

Zaplacení kupní ceny je cílem klienta i realitní kanceláře. Naprostá většina obchodů se realizuje prostřednictvím hypoték. Kupující, který se zajímá o koupi potřebuje k vyřízení hypotéky čas a platí již bance poplatky. Může se stát, pokud nemovitost nabízí několik realitních kanceláří, které o sobě nevědí, že nemovitost prodá jiná realitní kancelář, než ta, se kterou si zájemce vyřizuje úvěr. Tím zájemce přijde nejen o možnost koupě, ale i o peníze, které zbytečně zaplatil za přípravu úvěru. To si solidní realitní kancelář nemůže dovolit a musí mít s prodávajícím dohodnuty takové podmínky, aby byla schopna vytvořit zájemci podmínky pro vyřízení úvěru.

Za  důvěru v naší realitní kancelář Vám nabízíme své bohaté zkušenosti, poctivost a profesionální služby.

Za společnost JUDr. Josef Cepák


 


ZPĚT

test